Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek organizira radionicuDecoupage papirom”, koja će se održati u utorak, 9. listopada 2018. godine u vremenu od 17.00 do 19.00 sati prostoru American Cornera Osijek Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Prijaviti se mogu i djeca i odrasli na broj telefona Odjela za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.


Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: