Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u četvrtak, 18. travnja 2019. godine u vremenu od 14.00 do 16.00 sati organizira radionicu mBOT programiranja u okviru projekta Slavonska STEM evolucija. Radionica će se održati, u prostoru American Cornera Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.
Radionica se održava u okviru projekta Slavonska STEM evolucija, čiji je nositelj Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije,. Razvija se nastavna metoda društveno korisno učenje (DKU), kroz koju se studenti FERIT-a Osijek (partnerske organizacije) usmjeravaju na rješavanje konkretnih problema u zajednici (u ovom je slučaju riječ o digitalnoj pismenosti djece osnovnoškolskog uzrasta), a povezana je sa sadržajem kolegija Projekti za DKU. DKU predstavlja priliku za studente kako da steknu praktična iskustva iz struke uz istovremeno ostvarivanje koristi za širu društvenu zajednicu. Cilj je projekta s pomoću robota (m:Boto-ovi, micro:bit-ovi,) upoznati širu društvenu zajednicu s radom istih. Polaznici će steći osnovna iskustva te samim time svoja znanja prenositi drugim ciljanim skupinama.
Radionicu će održati grupa studenata Ferita.
U sklopu navedenog, grupa će studenata održati Dane otvorenih vrata STEM centra, a jedan će od tih dana biti i informiranje i edukacija osoblja GISKO-a o opremi koja je na raspolaganju u Knjižnici.
Prijave na radionicu: kata@gskos.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona:
Služba za informatičku potporu