Odjel za rad s djecom i mladima i American Corner Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek organiziraju radionice sa 3D olovkama, koje će se održavati utorkom u vremenu od 17.30 do 19.00 sati prema sljedećem rasporedu:

4. i 11. listopada

22. i 29. studenoga.

Zbog ograničenog broja sudionika za svaku radionicu potrebno je prijaviti sudjelovanje na broj telefona 211 472.

Više informacija može se dobiti: