Tečaj engleskog jezika

292

Ženska udruga “IZVOR” kontinuirano provodi tečaj engleskog jezika u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek. Tečaj u proljetnom terminu započinje početkom veljače. Za sve polaznike/ce je u potpunosti besplatan budući se financira putem projekata. Organizira se više skupina, ovisno o stupnju. Prvenstveno je namijenjen osnaživanju osoba u nepovoljnom položaju, stoga ciljane skupine (označene na prijavnici) imaju prednost pri upisu.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 31. siječnja.

Prijavnicu i više o tečaju možete saznati na mrežnoj stranici udruge: www.zenska-udruga-izvor.hr.

Za dodatne informacije obratite se na 031/290-433 svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 sati.