U srijedu 2. veljače, obilježavamo Svjetski dan čitanja naglas te ćemo tom prilikom u 17.30 sati jednu priču čitati u prostorima Ogranka Industrijska četvrt, a drugu ćemo čitati online, putem facebook stranice Odjela za rad s djecom i mladima: Čuvari priča.

Na isti će način biti organizirane pričaonice tijekom cijelog mjeseca te će se Vrijeme za priču održavati prema sljedećem rasporedu:

Vrijeme je za online priču
2., 9., 16. i 23. veljače u 17.30 sati
Čuvari priča.
(Podsjećamo da priče možete pratiti i na YouTube kanalu knjižnice.)

 

Vrijeme za priču u ograncima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Ogranak Industrijska četvrt
(Vinkovačka 66d, br. tel.: 271 282):
2. veljače, 17.30 sati
16. veljače, 17.30 sati


Ogranak Retfala
(Lj. Posavskog 30, br. tel.: 306 069):
9. veljače, 17.30 sati
23. veljače, 17.30 sati.

Zbog ograničenog broja sudionika za svaku radionicu potrebno je prijaviti sudjelovanje
na broj ogranka na koji se želi doći na priču.

Više informacija može se dobiti: