dav

U organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, u četvrtak, 24. listopada 2019. godine u vremenu od 8.30 do 10.00 sati održat će se radionica o naprednom korištenju BOSON setova dodataka za micro:bit. Radionica će se održati u prostoru American Cornera Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.
Ova je aktivnost namijenjena učenicima Osnovne škole Tenja, a za cilj ima naučiti ih koristiti BOSON setove dodataka za micro:bit. Traje 90 minuta i bazira se na BBC micro:bit tehnologiji. Radionice će voditi Katica Rakovac, voditeljica Službe za Informatičku potporu GISKO .
Micro:bitovi se u svim ograncima knjižnice te na Odjelu za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek mogu posuđivati od utorka, 03. travnja 2018. godine podjednako kao i sva dostala “knjižnična građa”. Rok je posudbe 14 dana. Za one koji se žele duže koristiti njime, moguće je čak napraviti i produljenje roka posudbe.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona:
Služba za informatičku potporu