U sklopu Projekta “Energetska obnova zgrade Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek” Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek pokreće proces javne nabave radova energetske obnove. Dokumentaciju o nabavi i sve detalje nabave moguće je pregledati na eojn.hr.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
HR025 – Osječko-baranjska županija, Osijek
nabava radova u sklopu projekta energetske obnove zgrade Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
12/24
Radovi
1.016.262,89
Otvoreni postupak
2024/S F02-0006438, 28.06.2024
45454100 – Radovi na obnovi
26.07.2024 12:00:00

 

“Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”