21. 07. 2024.

Javna nabava radova u sklopu projekta energetske obnove zgrade Gradske i...

U sklopu Projekta “Energetska obnova zgrade Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek” Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek pokreće proces...