Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnica Osijek organizira ciklus kreativnih radionicaEko tjedan” u periodu od 18. do 22. ožujka 2019.godine. Zanimljivim i kreativnim radionicama za djecu obilježit će se Svjetski dan šuma i voda u prostoru Igraonice i igroteke Odjela za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Prvi dan proljeća, 21. ožujka, ujedno se slavi i kao Svjetski dan šuma. Šumama želimo posvetiti veliku pozornost jer su danas globalno ugrožene uslijed lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima vodâ, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i dr. Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka s ciljem usmjeravanja pažnje na ključnu ulogu i važnost vode za život na zemlji te promicanja održivog korištenja postojećih vodnih resursa.     


Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona:

Odjel za rad s djecom i mladima GISKO