Edukativna radionica “Financijsko savjetovanje za seniore”

121

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Udruga za promicanje kvalitete života starijih osoba Klub 60+ u srijedu, 28. studenoga 2018. s početkom u 17.00 sati organiziraju edukativnu radionicu “Financijsko savjetovanje za seniore. Radionica je besplatna i namijenjena je umirovljenicima, a održat će se u prostoru Austrijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Radionica se održava u sklopu projekta “Za zdravo tijelo i zdravi duh”, sufinanciranoga od strane Grada Osijeka. Predavači Centra za poduzetništvo Osijek govorit će o financijskoj pismenosti, uspješnome financijskom planiranju i upravljanju osobnim financijama, dodatnim izvorima prihoda u trećoj životnoj dobi, bankarskim uslugama te dopunskome zdravstvenom osiguranju.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona:

Posudbeni odjel za odrasle GISKO