Obavještavaju se korisnici usluga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek da će Knjižnica, zbog organiziranog odlaska knjižničara na sajam knjiga Interliber u Zagreb, u petak, 15. studenoga 2019. godine biti otvorena za korisnike u vremenu od:

Ogranci Donji Grad, Retfala i Industrijska četvrt radit će u jutarnjoj smjeni od 8.00 do 14.30 sati

Posudbeni odjel za odrasle i Odjel za rad s djecom i mladima od 8.00 do 19.30 sati (prema uobičajenom radnom vremenu)

Ogranak Jug 2 od 13.00 do 19.30 sati (prema uobičajenom radnom vremenu)

Ogranak Novi Grad od 8.00 do 14.30 sati (prema uobičajenom radnom vremenu)

Korisnici će moći razdužiti građu tijekom cijeloga dana na Posudbenom odjelu za odrasle.

Dodatne informacije o izložbi mogu se dobiti na broj telefona: