Cijenjeni korisnici,

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek obavještava javnost da će od ponedjeljka, 25. svibnja 2020. godine biti ponovno otvorene za sve korisnike Studijska čitaonica i čitaonica dnevnog tiska na lokaciji Europska avenija 24 te čitaonice dnevnog tiska na ograncima Donji grad, Industrijska četvrt, Jug 2 i Retfala.
Čitaonice na lokaciji Europska avenija 24 bit će otvorene u vremenu od 08.00 do 19.30 sati.
Čitaonice na ograncima bit će otvorene u radnom vremenu ogranaka.
Zbog ograničenog broja radnih mjesta, molimo korisnike da rezerviraju termin korištenja usluga Studijske čitaonice:
• slanjem popunjenog Obrasca na adresu elektroničke pošte: studijska.citaonica@gskos.hr
• na telefon 031/211-233
Istovremeno se može naručiti najviše pet jedinica knjižnične građe.

Obrazac za rezervaciju termina korištenja prostora Studijske čitaonice.

Molimo korisnike da se pridržavaju uputa koje za sve građane objavljuju nadležna tijela.

Hvala na razumijevanju!

Više informacija može se dobiti na broj telefona:
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek