Izdavač Bentham Science omogućio je hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici probni pristup svojim zbirkama e-knjigâ i e-časopisâ. To su mutidisciplinarne zbirke koja pokrivaju teme iz znanosti, tehnologije, medicine, farmacije, inženjerstva.

Probni pristup omogućen je do 31. ožujka 2022.

Sadržaju baza možete pristupiti s računalâ u GISKO-u, a za udaljeni pristup, izvan IP raspona GISKO mreže, preko proxy servera na navigacijskoj traci Portala e-izvori. Pristup se ostvaruje putem elektroničkog AAI@EduHr identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: