Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek obavještava kandidate o ukupnim rezultatima I. i II. razine za javni NATJEČAJ za izbor i prijem u radni odnos zaposlenika na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, da pristupe pisanoj provjeri znanja prema rasporedu iz poziva.

POZIV
REZULTATI