Predstavljanje knjige “Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj”

270

Povodom Mjeseca hrvatske knjige 2018., u četvrtak, 18. listopada 2018. godine s početkom u 12.00 sati održat će se predstavljanje knjige “Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj”, doc.dr.sc. Marije Erl Šafar. Predstavljanje će biti održano u prostoru Studijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

U publikaciji je autorica objedinila teorijski pristup, koji je poslužio kao polazište za predstavljanje narodnih/gradskih knjižnica i njihovih pokretnih knjižnica i kvantitativno anketno istraživanje te kvalitativnu analizu dobivenih rezultata. Važnost je teorijskoga pristupa predstavljenoga u četiri poglavlja jer se autorica poziva na dosadašnja istraživanja o pokretnim knjižnicama u domaćoj i stranoj knjižničarskoj literaturi od 50-tih godina 20. stoljeća pa do danas, zakonsku regulativu za narodne knjižnice te tipologiju pokretnih knjižnica. Svojim sadržajem odnosno povijesnim pregledom djelatnosti narodnih/gradskih knjižnica u Republici Hrvatskoj, razvoja njihovih bibliobusnih službi i posebnim osvrtom na knjižnične korisnike, ova je znanstvena knjiga namijenjena, kako hrvatskoj knjižničarskoj zajednici, tako i profesorima i studentima knjižničarstva, ali i informacijskih i komunikacijskih znanosti općenito.

Marija Erl Šafar, rođena 1975. godine u Osijeku, gdje je završila osnovnu  i  srednju školu. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, Engleski i njemački jezik i književnosti 2000. godine; studij  Knjižničarstva diplomirala 2002. godine te stručni ispit za zvanje dipl. knjižničara položila iste godine u Zagrebu. Poslijediplomski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti, Smjer bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala akademske godine 2003. / 2004. Od 2000. do 2009. godine radila je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku. Doktorirala je 2013.godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Smjer bibliotekarstvo, na temu “Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj”. Docenticom postaje 2017. godine i u ak.god.2018./2019. počinje predavati na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: