Tečaj engleskoga jezika

169

Ženska udruga “IZVOR” provodi tečaj engleskoga jezika u sklopu programa “Mreža usluga za život u zajednici”, financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s Gradom Osijekom i Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje. Tečaj je za polaznike i polaznice besplatan. Namijenjen je ponajprije mladima te osnaživanju osoba u nepovoljnome položaju, stoga ciljane skupine (označene na prijavnici) imaju prednost pri upisu.

Tečaj se provodi u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek koja od 2013. ustupa prostor za rad. U sklopu inicijative Knjižnice “Ukorak s vremenom”, od 2016. godine oformljena je i zasebna skupina polaznika/ca tečaja za osobe treće životne dobi, uz financijsku potporu Udruzi od strane Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije putem projekta Razvoj usluga podrške za život u zajednici. U skladu s ciljevima promicanja generacijske solidarnosti i socijalnoga uključivanja, osobe treće životne dobi integrirane su i u druge skupine.

Početkom rujna 2018., započinje provedba tečaja u jesenskome terminu, a za proljetni termin koji započinje u veljači 2019. možete se obratiti na kontakte Udruge i GISKO-a.

Više o organizaciji tečaja i načinima prijave: http://www.zenska-udruga-izvor.hr/tecaj-engleskog-jezika/