1. 10. 2020.

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Sveučilište  Josipa  Jurja  Strossmayera  u  Osijeku  Gradska  i  sveučilišna  knjižnica  Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto...

Natječaj za prijem u radni odnos

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europska avenija 24, 31000 Osijek, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto...