Gradska i sveučilišna knjižnica Osijeku, u subotu,  5. listopada 2019. godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati organizira edukativno predavanje i druženje za roditelje pod nazivom Osnove nošenja beba i djece. Predavanje će se održati u prostoru Igraonice i igroteke Odjela za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Od 1. do 9. listopada obilježava se širom svijeta International Babywearing Week. Više o zagovaranju i prednostima nošenja djece možete saznati na https://www.facebook.com/babywearinginternational/

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: