Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek organizira glazbenu radionicu s elementima muzikoterapije pod nazivom “Izražavanje emocija kroz muzikoterapiju“. Radionica će se održati u ponedjeljak, 3. lipnja 2024., s početkom u 8.30 sati u prostoru Igraonice Odjela za rad s djecom i mladima, a vodit će je mag. prim. educ., univ. spec. art. therap. Tena Duran, muzikoterapeutkinja i Montessori pedagoginja.

Program radionice temelji se na izražavanju emocija kroz umjetnost, koristeći elemente aktivne muzikoterapije kroz pjevanje, plesanje i sviranje Orff instrumentarija. Sve su emocije prirodne i važne, a njihovo prihvaćanje ključno je za emocionalno blagostanje. Djeca će kroz različite primjere i praktične aktivnosti naučiti prepoznati, procesuirati i konstruktivno izraziti svoje emocije kroz umjetnost.  Naučit će da je u redu biti ljut, tužan te da je važno sve emocije prepoznati i izraziti, umjesto da ih se zadržava u sebi. Navedena je vještina temelj za razvoj emocionalne inteligencije, ključne za uspjeh u svim aspektima života. Sve aktivnosti bazirane su na metodama iz Tenine prve knjige “Kreativno izražavanje emocija“, koju je nedavno napisala.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: