U sklopu projekta RDA Europe 4.0 (Research Data Alliance) Sveučilišni računski centar – Srce trebao je u travnju, u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek, održati RDA jednodnevni događaj pod nazivom “Istraživački podaci – što s njima?”. Iz objektivnih razloga, događaj je otkazan te se seli u mrežno okruženje u obliku dva webinara, s ciljem da  knjižničarima, financijerima, izdavačima, znanstvenicima i istraživačima približimo ciljeve, smjernice i rezultate projekta koji je usmjeren na otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka.

Webinari će se održati 25. svibnja i 1. lipnja 2020. godine u vremenu od 10.00 do11.30 sati. Na webinare su dobrodošli svi zainteresirani, no ipak ističemo da je program prvoga webinara namijenjen prvenstveno urednicima repozitorija i knjižničarima, a program je drugoga webinara namijenjen prvenstveno istraživačima, studentima poslijediplomskih i doktorskih studija te knjižničarima.

Više o Research Data Alliance, programu webinara i prijavu na iste moguće je pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišnog računskog centra – na poveznici za prvi i drugi webinar.